KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ EQUINIX

NASZ PRZEKAZ

Od Charlesa Meyersa i Petera Van Campa

Drodzy Współpracownicy,

Wszyscy w Equinix współpracujemy, by budować organizację definiowaną poprzez obecną w niej szczerość, prawość i etyczne zachowanie w każdej sytuacji. Nasze zobowiązanie do dotrzymywania najwyższych standardów etyki zawodowej wyróżnia naszą firmę w równym stopniu co nasza technologia. Większa od pasji, z jaką tworzymy trwałą, wspaniałą firmę, jest tylko nasza obietnica czynienia tego z bezkompromisową uczciwością i zaangażowaniem na rzecz etycznych praktyk w biznesie.

Jako globalna spółka opowiadamy się za szczerością i prawością, ponieważ jest to co do zasady słuszne; etyczne zachowanie ma też jednak sens z biznesowego punktu widzenia. Kiedy prawość i wartości etyczne leżą w centrum naszej działalności, nasi klienci i partnerzy wiedzą, że mogą ufać naszej spółce oraz produktom i usługom, które zapewniamy.

Nasz Kodeks Etyki Zawodowej stanowi odzwierciedlenie i udokumentowanie naszych wartości etycznych i standardów. Zapewnia nam on informacje, zasoby i narzędzia niezbędne do tworzenia jasnych, spójnych, globalnych standardów etyki zawodowej i przestrzegania prawa. Wszyscy powinniśmy znać nasz Kodeks i stosować się do niego w codziennych interakcjach. Ma on na celu pomóc nam w dokonywaniu właściwych wyborów w trudnych pod względem etycznym sytuacjach.

Jak pracownicy Equinix wszyscy mamy prawo i obowiązek chronić kulturę naszej Spółki przed wszelkim postępowaniem zagrażającym naszym wartościom lub szkodzącym naszej reputacji. Equinix jest wyjątkowym miejscem pracy, ponieważ tu odpowiadamy przed sobą nawzajem z życia naszymi wartościami. Jeśli pojawią się w Tobie pytania lub obawy o to, że nasz Kodeks Etyki Zawodowej jest naruszany, zawsze to zgłaszaj. Warto porozmawiać o tym ze swoim przełożonym, specjalistą Equinix ds. zgodności z przepisami, głównym specjalistą ds. prawnych lub głównym specjalistą ds. kadr. Możesz również dokonać anonimowego zgłoszenia poprzez nasz internetowy formularz ds. etycznych lub infolinię dostępną w wielu językach.

Jesteśmy dumni z tego, że ludzie Equinix są uczciwi, zaangażowani i mają poczucie sprawczości. To właśnie nasi ludzie i nasza kultura uczyniły Equinix liderem, jakim jest obecnie i będą stanowić fundament określający jej przyszłość.

image 1

Charles Meyers
dyrektor generalny

Peter Van Camp
prezes wykonawczy

NASZ CEL, MARZENIE I WARTOŚCI

Obietnica Equinix

NASZ CEL

Być platformą, na której spotyka się cały świat, umożlwiając wprowadzanie innowacji wzbogacających naszą pracę, życie i planetę.

NASZE WARTOŚCI

  • Klienci liczą, że dotrzymamy naszych zobowiązań.
  • Equinix opiera się na zaangażowanych ludziach, którzy odpowiadają przed sobą nawzajem za wyniki na najwyższym poziomie.
  • Cenimy kulturę zdyscyplinowanych myśli i działań.
  • W Equinix wyznaczamy sobie wysokie standardy doskonałości.
  • Nasza pasja do tworzenia trwałej, wspaniałej firmy, to nasz najważniejszy priorytet.