NASI LUDZIE

Razem jako jeden zespół

RÓŻNORODNOŚĆ

Nieodzowną składową naszego sukcesu jest zróżnicowana siła robocza – złożona z pracowników wnoszących do firmy szeroką game umiejętności, zdolności, doświadczeń i perspektyw. Zawsze korzystaj w pełni z tego, co członkowie naszego zespołu mają do zaoferowania.Słuchaj i otwieraj się na każdego. Wyznajemy zasady równych szans w zatrudnieniu, integracji i szacunku.

GODNOŚĆ I SZACUNEK

Nasi pracownicy to fundament naszej Spółki. Wszyscy odpowiadamy przed sobą nawzajem za tworzenie środowiska pracy zbudowanego na szczerości, prawości i wzajemnym szacunku. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji, nękania lub poniżających działań przeciwko jakiejkolwiek osobie lub grupie na podstawie jej rasy, religii, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia narodowego, wieku, stanu cywilnego, statusu weterana objętego ochroną, niepełnosprawności, ciąży lub na wszelkiej innej podstawie zakazanej obowiązującym prawem. Jeśli zauważasz lub podejrzewasz naruszenia lub uważasz, że jesteś ofiarą nękania lub dyskryminacji, natychmiast zgłoś to do działu kadr. Opcje składania zgłoszeń znajdują się w sekcji Dodatkowe zasoby.

BEZPIECZEŃSTWO

Chcemy zapewnić przyjemne, produktywne i bezpieczne miejsce pracy dla wszystkich naszych pracowników. Przestrzegamy najwyższych standardów BHPiOŚ w naszym miejscu pracy i liczymy na to, że każdy będzie zgłaszać wypadki, urazy oraz niebezpieczny sprzęt, praktyki i warunki. Aby zapewnić jeszcze bezpieczniejsze miejsce pracy, nigdy nie przyzwalamy na przemoc i groźby.

Wymagamy, by nasze miejsce pracy było wolne od narkotyków; by niepożądane skutki działania narkotyków, alkoholu lub innych substancji kontrolowanych nie miały wpływu na pracę pracowników. Jednocześnie uznajemy, że uzależnienie od narkotyków i alkoholu można leczyć i zachęcamy pracowników do korzystania z profesjonalnej pomocy i poradnictwa, zanim naruszą politykę Equinix ds. narkotyków i alkoholu. Więcej wytycznych w sprawie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy można znaleźć w naszych Globalnych regulaminach pracowniczych.

Pracując razem, tworzymy bezpieczne, zróżnicowane środowisko pracy zbudowane na:

  • Szczerości
  • Prawości
  • Szacunku do samego siebie

ZALECANA LEKTURA:
GLOBALNE REGULAMINY PRACOWNICZE EQUINIX