NASZ KODEKS

Na czym polega etyczne zachowanie i jak je stosować

DLACZEGO MAMY KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

Spółka Equinix jest zbudowana na fundamencie silnych wartości korporacyjnych i praktyk biznesowych. Wiem, że nasz dalszy sukces zależy od naszego zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób uczciwy, prawy, profesjonalny i nastawiony na najlepsze wyniki. Oznacza to, że jako spółka cenimy:

  • Każdego pracownika
  • Robienie tego, co słuszne ze słusznych powodów
  • Bezkompromisową prawość
  • Zobowiązanie do etycznych praktyk biznesowych
  • Przestrzeganie prawa

W większości przypadków nasze osobiste wartości i szczerość wskażą nam drogę do podjęcia słusznej i etycznej decyzji. Jednak w razie wątpliwości co do słusznego działania, dodatkowe wytyczne możemy znaleźć w naszym Kodeksie Etyki Zawodowej (naszym „Kodeksie”). Należy również pamiętać, że Kodeks nie opisuje każej możliwej sytuacji. W takich przypadkach należy porozmawiać ze swoim menedżerem lub działem ds. zgodności z przepisami.

KTO MA OBOWIĄZEK GO PRZESTRZEGAĆ?

Nasz Kodeks dotyczy każdego specjalisty, dyrektora i pracownika Equinix, w tym pracowników tymczasowych i pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Nasz Kodeks należy również przekazać osobom występującym w imieniu Equinix, takim jak agenci, przedstawiciele i konsultanci; są oni zobowiązani go przestrzegać.

ETYKA W AKCJI: CO NASZ KODEKS OZNACZA DLA CIEBIE

Wszyscy mamy przestrzegać zarówno litery, jak i ducha naszego Kodeksu. Oznacza to, że należy znać wszystkie nasze zasady, przepisy i regulacje obowiązujące dla danego stanowiska pracy i przestrzegać ich, a w razie pytań lub zastrzeżeń, prosić o wytyczne. Pracownicy naruszający nasz Kodeks narażają siebie, współpracowników i całą Spółkę na ryzyko i podlegają działaniom dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

Na pracownikach nadzorujących inne osoby ciąży szczególnie ważna odpowiedzialność, by dawać dobry przykład i przestrzegać najwyższych standardów zachowania. Nadzorując innych, należy tworzyć środowisko, w którym pracownicy rozumieją swoje obowiązki i swobodnie zgłaszają problemy i zastrzeżenia, bez lęku przed działaniami odwetowymi. W przypadku zgłoszenia problemu musisz podjąć niezwłoczne działanie.

Musisz się też upewnić, że każdy pracownik podlegający Twojemu nadzorowi rozumie nasz Kodeks oraz zasady, przepisy i regulacje wpływające na nasze miejsce pracy. Nasz Kodeks może stanowić uzupełnienie innych zbiorów zasad, procedur i praktyk. Jeśli Ty sam(a) lub ktokolwiek z Twojego zespołu zauważy niespójność lub konflikt, poinformuj o tym zarówno swojego menedżera, jak i dział zgodności z przepisami.

Pamiętaj:

WSZYSCY mamy przestrzegać zarówno litery, jak i ducha naszego Kodeksu.