NASZA SPOŁECZNOŚĆ

Wprowadzamy zmiany na lepsze w naszych społecznościach i na całym świecie

PRAWA CZŁOWIEKA

Equinix popiera i respektuje ochronę wszystkich praw człowieka na całym świecie. Zobowiązujemy się do przestrzegania podstawowych praw człowieka naszych pracowników oraz pracowników spółek, z którymi współpracujemy. Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy będą stosować się do tych samych wysokich standardów.

WPŁATY NA CELE CHARYTATYWNE

Odwdzięczanie się naszym społecznościom. Equinix zachęca pracowników do podejmowania pozytywnych działań na rzecz społeczności, w których mieszkają i pracują. Equinix zobowiązuje się również do wspierania istotnych kwestii społecznych, ekonomicznych i ekologicznych o największym znaczeniu dla naszej firmy, naszych pracowników i społeczności. Equinix określiła kilka obszarów działań charytatywnych na podstawie ich znaczenia dla naszej firmy, które będziemy wspierać poprzez darowizny Spółki. Biorąc pod uwagę nasze obszary zainteresowania, zwykle nie akceptujemy niezależnych wniosków o finansowanie. Wolimy zachęcać do składania propozycji przyczyniających się do rozwoju naszych strategicznych obszarów programowych i priorytetów finansowania. Zespół ds. społecznej odpowiedzialności korporacyjnej odpowiada za weryfikację i ocenę tych wniosków.

Equinix zachęca pracowników indywidualnych do dokonywania samodzielnych wpłat na cele charytatywne, jednakże Equnix w żadnym razie nie będzie zwracać indywidualnych lub osobistych wpłat dokonanych przez pracowników na rzecz organizacji charytatywnej, szkoły, agencji non-profit lub organizacji pozarządowej (NGO).

Ponadto, nigdy nie należy osobiście dokonywać płatności w imieniu Equinix na rzecz organizacji charytatywnej, szkoły, agencji non-profit lub NGO – w tym płatności za bilety na wydarzenia – ponieważ Equinix nie zwraca tych wydatków. Wszelkie wyjątki od tych wytycznych muszą zostać zatwierdzone przez regionalnego kontrolera i/lub dział społecznej odpowiedzialności korporacyjnej.

Więcej informacji na temat naszej strategii dotyczącej darowizn mozna znaleźć w Globalnej polityce darowizn lub skontaktować się z zespołem ds. społecznej odpowiedzialności korporacyjnej.

ZALECANA LEKTURA:
GLOBALNA POLITYKA DAROWIZN EQUINIX

Darowizny podwajające. Equinix ustanowiła program darowizn podwajających, aby wspierać pracowników w ich osobistej działalności filantropijnej, darowiznach i wolontariacie. Jeśli dokonasz wpłaty pieniężnej lub odbędziesz wolontariat w kwalifikującej się organizacji, Equinix „podwoi” tę kwotę lub poświęcony czas poprzez wpłatę pieniężną.

Dodatkowe informacje i wymogi dotyczące Polityki i programu darowizn podwajających, w tym konkretne wymogi kwalifikacyjne dla pracowników i organizacji wymieniono w Programie podwajania darowizn Equinix.

ZALECANA LEKTURA:
PROGRAM PODWAJANIA DAROWIZN EQUINIX

DZIAŁANIA I WPŁATY NA CELE POLITYCZNE

Wspieramy dobre relacje ze społecznościami, w których działamy. Możesz uczestniczyć w lokalnych działaniach odpowiadająych na potrzeby społeczności, w których mieszkasz i pracujesz. Jako obywatel możesz również wspierać swoje lokalne procesy polityczne osobistymi wpłatami lub oferując dobrowolnie swój prywatny czas. Nie wolno jednak prowadzić tych działań w czasie pracy w Spółce lub przy użyciu jej zasobów. Nie wolno dokonywać lub zobowiązywać się do dokonania wpłat na cele polityczne w imieniu Equinix.

Upewnij się, że Twoje zaangażowanie w działania polityczne jest zgodne z obowiązującymi amerykańskimi i lokalnymi przepisami i nie jest zakazane przez inne zbiory zasad Equinix.

ŚRODOWISKO

W Equinix staramy się dobrze zarządzać środowiskiem oraz konsumowanymi przez nas zasobami, mając na celu zminimalizowanie naszego śladu węglowego. Robimy to, skupiając się na:

  • Skutecznym projektowaniu, budowaniu i funkcjonowaniu, aby ograniczyć naszą konsumpcję wszystkich zasobów, w tym prądu, wody, gazu ziemnego, oleju napędowego i chłodziwa
  • Odgrywaniu aktywnej roli w uczynieniu naszej firmy bardziej „zieloną” i byciu liderem w ocenie i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
  • Ocenianiu siebie przez pryzmat najlepszych praktyk branżowych oraz kluczowych wskaźników efektywności właściwych dla Equinix, publicznie określonych celów i zgłaszaniu postępów w transparentny sposób

ZALECANA LEKTURA:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EQUINIX