DODATKOWE ZASOBY

Jak lepiej zrozumieć i stosować nasz Kodeks, zbiory zasad i wytycznych

WIADOMOŚĆ OD NASZEJ SPECJALISTKI DS. ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Equinix jest całkowicie zaangażowana na rzecz etycznych praktyk biznesowych, a zobowiązanie to przyświeca wszystkim wytycznych i zasadom zawartym w Kodeksie Etyki Zawodowej Equinity.

Jako pracownicy Equinix odpowiadamy za etyczne i uczciwe działanie we wszystkich transakcjach biznesowych. Obejmuje to zrozumienie wytycznych i zasad naszego Kodeksu, stosowanie się do nich oraz zgłaszanie problemów i naruszeń, gdy się pojawią.Pracując razem, czynimy Equinix wzorem uczciwości i prawości, budując miejsce pracy, z którego wszyscy możemy być dumni.

Equinix posiada różne narzędzia i zasoby, aby pomóc Ci w uzyskaniu wytycznych i zgłaszaniu problemów. Zachęcamy do skorzystania z tego, co jest dla Ciebie najbardziej komfortowe.

Możesz również skontaktować się ze mną bezpośrednio pod adresem: mwellman@equinix.com

Mary Anne Wellman
wiceprezes ds. prawnych i główna
specjalistka ds. zgodności z przepisami

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ LUB NARUSZEŃ

Użyj którejkolwiek z podanych opcji, aby zgłosić problemy i zastrzeżenia dotyczące zgodności z przepisami.

Infolinia ds. problemów ze zgodnością z przepisami: www.equinix.ethicspoint.com

ODSTĄPIENIA OD KONFLIKTÓW INTERESÓW

www.equinix.ethicspoint.com

ZAPYTANIA

W sprawie zapytań dotyczących kadr, skontaktuj się z:

W sprawie zapytań prawnych skontaktuj się z:
  • Specjalistą Equinix ds. zgodności z przepisami
  • Lokalnym wiceprezem ds. prawnych dla obszaru Ameryk, Azji-Pacyfiku lub EMEA
  • Dyrektorem generalnym ds. prawnych i radcą generalnym
W sprawie zapytań dotyczących bezpieczeństwa informatycznego, skontaktuj się z:
  • Zespołem ds. globalnego bezpieczeństwa informatycznego – infosec@equinix.com
  • Specjalistą ds. bezpieczeństwa informatycznego

W sprawie zapytań dotyczących wpłat na cele charytatywne, skontaktuj się z:
EquinixImpact@equinix.com