EQUINIX UPPFÖRANDEKOD

VÅRT MEDDELANDE

Från Charles Meyers och Peter Van Camp

På Equinix arbetar alla tillsammans för att skapa en organisation som kännetecknas av ärlighet, integritet och ett konsekvent etiskt uppförande. Vårt engagemang för de högsta normerna för vår verksamhet och professionalism är unik för vår verksamhet, precis som vår teknik. Vi har en passion för att skapa ett varaktigt, fantastiskt företag och det enda som är viktigare är det är att göra det med kompromisslös integritet och genomgående etiska affärsmetoder.

Som ett globalt företag är vi måna om ärlighet och integritet eftersom det i grunden är det rätta, men ett etiskt uppförande är bra även för verksamheten. När vi sätter integritet och etiska värderingar i centrum för vår verksamhet vet våra kunder och partner att de kan lita på vårt företag och de produkter och tjänster vi levererar.

Vår uppförandekod speglar och dokumenterar våra etiska värderingar och normer. Uppförandekoden ger oss den information, de resurser och verktyg som behövs för tydliga och konsekventa globala standarder för etiskt affärsbeteende och efterlevnad av lagar. Alla ska alla känna till innehållet i uppförandekoden och vi ska använda den som en ledstång i vår vardag. Den är utformad som ett stöd för oss att fatta rätt beslut när vi hamnar i etiska konflikter.

Som medarbetare på Equinix har vi både rätt och skyldighet att skydda vår företagskultur från uppföranden som hotar våra värderingar eller skadar vårt anseende. Genom att vi håller varandra ansvariga för att leva upp till våra värderingar gör vi Equinix till en unik arbetsplats. Om du har några frågor eller om du misstänker överträdelser mot vår uppförandekod ber vi att du gör din röst hörd. Kontakta din chef, Equinix Compliance Officer, Chief Legal Officer eller Chief HR Officer. Det går även bra att göra en anonym anmälan genom att fylla i etikformuläret på internet eller använda vår flerspråkiga telefontjänst.

På Equinix är vi stolta över att våra medarbetare är etiska, engagerade och motiverade. Det är våra medarbetare och vår kultur som har tagit Equinix till den ledande position vi har idag och som är grunden för vår framtid.

image 1

Charles Meyers
VD

Peter Van Camp
Exekutiv ordförande

VÅRT SYFTE, VÅR DRÖM OCH VÅRA VÄRDERINGAR

Equinix löfte

VÅRT SYFTE

Att vara den plattform där världen möts för att möjliggöra innovationer som berikar vårt arbete, vårt liv och vår planet.

VÅRA VÄRDERINGAR

  • Kunderna litar på att vi levererar enligt våra åtaganden.
  • Equinix handlar om engagerade medarbetare som håller varandra ansvariga för att utföra ett överlägset jobb.
  • Vi värdesätter en kultur med disciplinerade tankar och handlingar.
  • På Equinix har vi höga kvalitetskrav.
  • Vår passion och högsta prioritet är att skapa ett uthålligt och fantastiskt företag.