КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ НА EQUINIX

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

От Чарлз Майърс и Питър Ван Камп

Уважаеми колеги,

Всички ние в Equinix работим заедно за изграждане на организация, която се характеризира със своята честност, почтеност и неизменно етично поведение.Нашият ангажимент за най-високи стандарти на бизнес и професионално поведение отличава нашия бизнес толкова, колкото и нашите технологии.Нашият ентусиазъм да създадем устойчива, забележителна компания отстъпва единствено от нашето обещание да направим това с безкомпромисна почтеност и спазване на етични бизнес практики.

Като глобална компания работим честно и почтено, защото по същество това е правилно, но етичното поведение има и добър бизнес смисъл.Когато поставяме почтеността и етичните ценности в основата на нашата дейност, нашите клиенти и партньори знаят, че могат да се доверят на компания и продуктите и услугите, които предлагаме.

Нашият Кодекс за бизнес поведение отразява и документира тези етични ценности и стандарти.Той ни осигурява информацията, ресурсите и средствата, необходими за създаване на ясни, последователни глобални стандарти за етично бизнес поведение и спазване на законите.От всички нас се очаква да познаваме нашия Кодекс и да го използваме като ръководен принцип в нашите ежедневни взаимоотношения. Той има за цел да ни помогне да направим правилния избор, когато сме изправени пред предизвикателни в етичен аспект ситуации.

Като служители на Equinix всички ние имаме правото и отговорността да защитаваме културата на нашата компания от всякакво поведение, което застрашава нашите ценности или вреди на нашата репутация. Търсенето на взаимна отговорност за прилагане на нашите ценности прави Equinix толкова специално място за работа.Ако изпитвате съмнения или притеснения относно нарушения на нашия Кодекс за бизнес поведение, Ви молим да съобщите за това. Насърчаваме Ви да говорите със своя ръководител, отговорника по нормативно съответствие на Equinix, с началника на юридическия отдел или началника на отдел „Човешки ресурси“. Можете също да съобщите анонимно, използвайки нашия онлайн формуляр за етично поведение или нашата многоезична телефонна услуга.

Ние в Equinix се гордеем да се наречем етични, ангажирани и компетентни хора.Защото именно нашите служители и нашата култура превърнаха Equinix в лидера, който е днес, и ще са в основата, която определя нашата съдба.

image 1

Чарлз Майърс
Главен изпълнителен директор

Питър Ван Камп
Председател на изпълнителния съвет

Таблица на съдържанието

НАШАТА ЦЕЛ, МЕЧТИ И ЦЕННОСТИ

Обещанието на Equinix

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдем платформата, обединяваща света, задвижваща иновациите и обогатяваща нашата работа, нашия живот и нашата планета.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

  • Клиентите разчитат на това да изпълним своите ангажименти.
  • Equinix се крепи на отдадени служители, носещи взаимна отговорност за превъзходни резултати.
  • Ние ценим културата на дисциплинирана мисъл и действия.
  • В Equinix си поставяме високи стандарти за отлични постижения.
  • Нашият ентусиазъм да създадем устойчива и забележителна компания е приоритет номер едно.